សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញផលិតផលថ្នាំកសិកម្ម ឆ្នាំ2016

សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញផលិតផលក្នុងសហគមន៏ អភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មមហាលាភ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី សហការណ៍ជាមួយលោក ហួរ ស្រេង ប្រធានសហគមន៏​.

ស្តីអំពី:​ “ការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំកសិកម្ម​ និងបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម ហ្វ័រវើដ លើដំណាំស្រូវ”

ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង​។

 

មតិ