ក្រុមហ៊ុនហ្វ័រវើដអុិនធើណេសិនណល គឺជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំកសិកម្មឈានមុខគេ     ​ដែលបានដំណើរការជាង៤០ឆ្នាំ មកហើយជាមួយនឹងមានបុគ្គលិកជាង១០០០​នាក់ ដែលមានការិយាល័យជាង ២០​ ប្រទេសដំណើរការនៅលើពិភពលោក។ក្រុមហ៊ុនហ្វ័រវើដអុិនធើណេសិនណល ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយ មានន័យថារាល់ការផលិតត្រូវតែមានស្តង់ដារ។អានបន្ថែម

Herbicide-Menu
Insecticide-Menu

ទំនាក់ទំនង

សូមបំពេញឈ្មោះ អុីម៉ែល និងសំនួរដែលអ្នកចង់សួរនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម . សូមអរគុណ…!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវជាតិលេខ 6A, ផ្ទះលេខ F28 ហ្គ្រេនជ្រោយចង្វារ, ភូមិ បី, សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ, ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ, ធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងការិយាល័យ: (855) 23 900 298

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងផ្នែកគណនេយ្យ:  (​855) 23 901 176 / 70 210 877

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស: (855) 23 901 175 / 089 72 33 76

អុីម៉ែល: info@forwardcamagrochem.com