អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុនហ្វ័រវើដអ៊ិនធើណេសិនណល គឺជាក្រុមហ៊ុន​ថ្នាំកសិកម្មឈាន​មុខគេ    ដែលបាន​ដំណើរ​ការជា​ង៤០ឆ្នាំ មកហើយ​ជាមួយនឹងមានបុ​គ្គលិកជាង១០០០នាក់ ដែលមានកា​រិយាល័យ​ចំនួនជាង ២០​ប្រទេស​ដំណើ​រការនៅលើ​ពិភពលោក។ក្រុមហ៊ុនហ្វ័រវើដអ៊ិនធើណេសិនណល ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយ មានន័យថារាល់ការផលិតត្រូវតែមានស្តង់ដារ។ដូច្នេះការផលិតសុទ្ធតែត្រូវបានឆ្លងកាត់មន្ទីពិសោធន៍យ៉ាងជាក់លាក់ មុននឹងដំណើរការផលិតកម្ម ក្នុងនោះយើងក៏មានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនពីរ ដែលមានទីតាំងនៅ ប្រទេសចិន​ និង​ ប្រទេសឥណ្ឌា។

ហេតុអ្វីមានវត្តមាន ហ្វ័រវើដ ខេម

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២​ ដោយយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មមួយ  កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និង​មានការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មច្រើនទើបក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដអុិនធើណេ  សិនណល​ បាន​ចាប់ផ្តើមដំណើរការការិយាល័យមួយទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមាន  ឈ្មោះថា ហ្វ័រវើដ ខេម​ ។​

ការបង្កើត ហ្វ័រវើដ ខេម​​ នេះក្នុងគោលបំណង ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការផ្គត់ផ្គង ជី, ថ្នាំកសិកម្ម  ដែលមានគុណភាព ជូនដល់ប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេម ក៏មានការផ្តល់ជូននៅផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្តាល  ខេត្តនានាផងដែល ។ រាល់ពេលមានបញ្ញាចំពោះដំណាំរបស់ប្រជាកសិករនៅតាមបណ្តាលនានាទូទាំងប្រទេស ក្រុមហ៊ុនយើងមានបញ្ជូន បុគ្គលិកជំនាញ និងមានសម្ថតភាព ដើម្បីចុះជួយបង្ហាត់បង្ហាញនូវវិធីសាស្រ្តថែទាំដំណាំ ក៏ដូចជា បច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ជី ថ្នាំកសិកម្មអោយមានប្រសិទ្ធភាព ជូនដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ ។ ចំពោះបុគ្គលិក ដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅសុទ្ធតែជាបុគ្គលិក ដែលពពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សា​ជំនាញកសិកម្មពី សាកលវិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវ និងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យកសិកម្ម។  ម៉្យាងទៀតរាល់ផលិតផលរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដខេម សុទ្ធតែមានចុះបញ្ជិការត្រឹមត្រូវ  និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

សព្វថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជិការថ្នាំ និង​ប្រភេទជីបំប៉នទាំងអស់សរុបចំនួន ៦៨មុខ នឹង បាននាំថ្នាំ​៤៩មុខ និង​ប្រភេទជីបំប៉ន​ ៩មុខ សំរាប់ជំហ៊ានដំបូងដែលនឹងកំពុង  ចរាចរណ៏ទូរទាំង ២៥ខេត្ត ក្រុង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ពត៌មានលម្អិតសូមចូរទៅកាន់ …ទំព័រផលិតផល