ហ្វ័រប៉ាន់ FORPUNCH 375EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រប៉ាន់ Forpunch 375 EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Profenofos+ Lambda-cyhalothrinEC

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : ៥០០មល (0.5L)

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃដែលធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះផ្ទាល់។

Description

ឈ្មោះដំណាំ ស្រូវ បន្លែ ស្ពៃ ប៉េងប៉ោះ សណ្តែក ពោត ថ្នាំជក់

ដំណាំហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទ

កម្រិតប្រើ ប្រើ ៣០-៥០មល
ក្នុងធុងទឹក ២៥លីត្រ
ប្រភេទសត្វល្អិត  

ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីសស្លឹក
ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវចាក់គល់

មេអំបៅ ស្រឹង ទ្រីប មមាចត្នោត

មមាចខៀវ ដង្កូវស៊ីញ៉េ ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវចោះផ្លែ មេអំបៅ ទៀកគូ

ដង្កូវបំផ្លាញផ្កា រុយទិចផ្លែ ពីងពាងក្រហម ខ្ញុងកាត់ស្លឹក មូសតែ ចៃគ្រប់ប្រភេទ

ចំណាំ:

-ជាមធ្យមត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយបាន១០ធុងសម្រាប់ផ្ទៃដី
១ហិកតា និងបាញ់អោយសព្វល្អ
-ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច(ពេលមេឃត្រជាក់)
-ជៀសវាងការបាញ់ថ្នាំខណៈពេលស្រូវកំពុងដង្ហើមធំ និង
ពេលចេញផ្កា
-ការប្រមូលផលត្រូវធ្វើក្រោយបាញ់បាន៧ថ្ងៃ

 

មតិ