ហ្វរហ្គេត-ប៉្រូ FORTARGET-PRO 700WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្គេត-ប៉្រូ ៧០០

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) :Pyrazosulfuron-ethyl + Fenoxaprop-P-ethyl + Quinclorac

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation):ម្សៅ ( WP )

បរិមាណ (Volume) : 20g

ហ្វ័រហ្គេត-ប្រ៉ូ
ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅនៅក្នុងស្រូវដែលមានប្រតិកម្មតាមរយៈការជម្រាបនិងកម្ចាត់ដោយជម្រើស ហើយ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ពពួកស្មៅ ស្លឹកស្រួច ដូចជា ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្មៅបែកក្បាល និងពពួកកក់។

Description

ដំណាំ ប្រើក្នុងធុង 25 លីត្រ ពេលវេលាប្រើប្រាស់
ពង្រួស            ២០ក្រាម ១០ ​ទៅ​ ១៥ថ្ងៃ ក្រោយពេលព្រួស
          ៤០ក្រាម  ២០ ​ទៅ​២៥ថ្ងៃ ក្រោយពេលព្រួស
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វរហ្គេត-ប៉្រូ FORTARGET-PRO 700WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 14 =