ហ្វ័រខន FORCORN 40 SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រខន  Forcorn 40SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Nicosulfuron

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 1L  ; 500ml

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជំរើសសំរាប់ដំណាំពោត មានប្រតិកម្មដោយជ្រាបចូល ដោយស្រូបតាមរយៈស្លឹក និងរឺស ដោយបញ្ជូនចូលយ៉ាងលឿនតាមរយៈសាច់ឈើ និងផ្នែកលូតលាស់។ប្រើសំរាប់កម្ចាត់ស្មៅចង្រៃជាច្រើនដែលដុះក្នុងចំការពោតមានទាំង ពពួកស្លឹកស្រួច, ពពួកស្មៅស្លឹកធំ  ពពួកកក់  និងពពួកស្មៅអាយុកាលវែង  ដែលមានដូចជា    ត្រែង     ពោតសំឡី ស្មៅសំបុកមាន់ ផ្ទី សណ្តែកខ្មោច កន្រ្ទាំងបាយសរ ស្មៅជើងក្រាស់ កន្រ្ទាំងខែត្រ ស្មៅស្លាបទា ស្មៅក្រវាញជ្រូក ស្មៅចិញ្ជៀន…….។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅ កម្រិតប្រើ
ពោត ស្មៅស្លឹកធំ និង ស្មៅស្លឹកស្រួចដូចជា ពពួកកក់ ត្រែង ពោតសំឡី ផ្ទី ស្មៅសំបុកមាន់ សណ្តែកខ្មោច ស្មៅជើងក្រាស់ កន្រ្ទាំងបាយសរ កន្រ្ទាំងខែត្រ ស្មៅស្លាបទា ស្មៅក្រវាញជ្រូក ស្មៅចិញ្ជៀន។ ប្រើ១លីត្រ ទៅ ១.៥លីត្រ ក្នុង១ហិកតា

(ដោយលាយ៨០ ទៅ ១២០មល ក្នុងធុង១៨លីត្រសំរាប់ដី៨០០ម២)

ចំណាំ :

– ប្រើពេលពោតមានស្លឹក ៣​ ទៅ​ ៥ និង ស្មៅមានស្លឹក​ ២ ទៅ ៤។
– មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការកំចាត់ស្មៅចង្រៃដោយប្រើកំរិតទាប។
– បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅលើដីដែលស្ងួត។
– ធន់ជាមួយនឹងការលាងជំរះដោយទឹកភ្លៀង ដោយសារការជ្រាបយ៉ាងលឿនរបស់វា។
– មិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វស្លាប ត្រី ឃ្មុំ និងសត្វមានប្រយោជន៍ដទៃទៀត។
– ហាមប្រើលាយជាមួយ ជី អ៊ុយរេ និង ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត
– ថ្នាំនេះប្រើបានតែមួយដង ក្នុងមួយវដ្ឋជីវិតដំណាំ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ពោត

ប្រភេទស្មៅ

ស្មៅស្លឹកធំ និង ស្មៅស្លឹកស្រួចដូចជា ពពួកកក់ ត្រែង ពោតសំឡី ផ្ទី ស្មៅសំបុកមាន់ សណ្តែកខ្មោច ស្មៅជើងក្រាស់ កន្រ្ទាំងបាយសរ កន្រ្ទាំងខែត្រ ស្មៅស្លាបទា ស្មៅក្រវាញជ្រូក ស្មៅចិញ្ជៀន។

កម្រិតប្រើ

ប្រើ១លីត្រ ទៅ ១.៥លីត្រ ក្នុង១ហិកតា
(ដោយលាយ៨០ ទៅ ១២០មល ក្នុងធុង១៨លីត្រសំរាប់ដី៨០០ម២)

ចំណាំ៖

– ហាមប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះ ជាមួយពូជពោត​ ខេ95 (K95)។
– ប្រើពេលពោតមានស្លឹក ៣ ទៅ ៥ និង ស្មៅមានស្លឹក ២ ទៅ ៤។
– មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការកំចាត់ស្មៅចង្រៃដោយប្រើកំរិតទាប។
– បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅលើដីដែលស្ងួត។
– ធន់ជាមួយនឹងការលាងជំរះដោយទឹកភ្លៀង ដោយសារការជ្រាបយ៉ាងលឿនរបស់វា។
– មិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វស្លាប ត្រី ឃ្មុំ និងសត្វមានប្រយោជន៍ដទៃទៀត។
– ថ្នាំនេះប្រើបានតែមួយដង ក្នុងមួយវដ្ឋជីវិតដំណាំ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រខន FORCORN 40 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 5 =