ហ្វ័រខឺស 50 EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រខឺស ៥០ EC        Forcus 50EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Quizalofop

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : 1L

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដោយជម្រើស វាធ្វើប្រតិកម្មដោយ ជ្រាបចូលតាមស្លឹក និងដើម។ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច ដូចជា ពពួកត្រែង ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅសំបុកមាន់ ស្មៅចិញ្ជៀន ស្មៅកន្ទុយកំប្រ៉ុក ស្ពៀរ (ស្មៅកុម្មុនីស) ពោតសំឡី  ដែលដុះនៅក្នុងចំម្ការដំឡូងមី ចម្ការសណ្តែក ចម្ការបន្លែ ចម្ការល្ង ចម្ការកៅស៊ូ ចម្ការម្រេច និងចម្ការដំណាំហូបផ្លែ។

Description

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅ កម្រិតប្រើ
ពពួកសណ្តែក
ដំឡូង ល្ង ម្រេច
កប្បាស បន្លែ
ដំណាំហូបផ្លែ
ស្មៅសំបុកមាន់ ត្រែង
ពោតសំឡី ស្មៅចិញ្ចៀន
ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក
ស្មៅបែកក្បាលមានកន្ទុយ
ប្រើ១លីត្រ/ហត (លាយថ្នាំ ៨០​មល
ក្នុងធុងទឹក១៨លីត្រសំរាប់ដី ៨០០ម២)
នៅពេលស្មៅមាន ស្លឹក៣ ទៅ ៥។
មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ពពួកសណ្តែក
ដំឡូង ល្ង ម្រេច
កប្បាស បន្លែ
ដំណាំហូបផ្លែ

ប្រភេទស្មៅ

ស្មៅសំបុកមាន់ ត្រែង
ពោតសំឡី ស្មៅចិញ្ចៀន
ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក
ស្មៅបែកក្បាលមានកន្ទុយ

កម្រិតប្រើ

ប្រើ1លីត្រ/ហិកតា
(លាយថ្នាំ 80មលក្នុងធុងទឹក25លីត្រសំរាប់ដី 800ម2)
នៅពេលស្មៅមាន ស្លឹក3 ទៅ 5។

ចំណាំ

– កំរិតថ្នាំប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពស្មៅ (ប្រសិនបើស្មៅចាស់ខ្លាំងត្រូវបង្កើនកំរិតពី1.5 ទៅ 2លីត្រក្នុង1ហិតា)
– ដើម្បីសំលាប់ស្មៅស្លឹកធំក្នុងចំការសណ្តែកត្រូវលាយបន្ថែមថ្នាំ ហ្វ័រប៊ីនចំនួន 80មល។
– បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវប្រើថ្នាំនេះនៅក្នុងចំការដំណាំស្លឹកតូចដូចជា: ពោត ស្រូវ…។
– ថ្នាំជ្រាបចូលលឿនតាមដើមនិងស្លឹកស្មៅ ដូច្នេះក្រោយពេលបាញ់២ម៉ោង ប្រសិនបើមានភ្លៀងថ្នាំនៅតែ
មានប្រសិទ្ធភាព។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រខឺស 50 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 1 =