ហ្វ័រឃៀល័រ 325SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រឃៀល័រ 325SC
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Azoxystrobin200g/L +Difenoconazole125g/L SC
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)
បរិមាណ (Volume) : 250ml

ជាប្រភេទថ្នាំការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺបានច្រើនប្រភេទថ្នាំនេះមានតួនាទីពិសេសបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយបង្កើនទិន្នផល។ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធិភាពទៅលើជំងឺជាច្រើន ដូចជា ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺផ្សិតសំឡី ជម្ងឺផ្សិតម្សៅ ជម្ងឺរលួយឫស និង ជម្ងឺផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទទៀត។

Description

ឈ្មោះដំណាំ ស្រូវ ស្វាយ ម្រេច ចន្ទី ក្រូច កៅស៊ូ ពោត សណ្តែក និង បន្លែ
ប្រភេទជម្ងឺ  ស្កកស្វិតគ្រាប់ ជម្ងឺរលាកស្រទប អ៊ុចត្នោត លឿងស្លឹក ជម្ងឺផ្សិត ជម្ងឺច្រេះស្លឹក ក្រៀមស្លឹកផ្កា និងផ្លែ ស្អុយផ្លែ ជម្ងឺរលួយឬស  ជម្ងឺផ្កាកុលាបប្រេះសំបក អ៊ុចស្លឹក រលាកស្រទប និងឆ្នូតស្លឹក ហៀរជ័រ ជាំផ្លែ
កម្រិតប្រើ លាយពី ៣០មល ទៅ ៣៥មល ក្នុងទឹក ២៥លីត្រ

លាយពី ១៥មល ទៅ ២៥មល ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ

ចំណាំ៖ – ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
–ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រឃៀល័រ 325SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 1 =