ហ្វ័រជី 100TABLETS

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រជី 100​TABLETS​​    ForGA3 ​100​TABLETS

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : GA3

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): គ្រាប់ (WP)

បរិមាណ (Volume) : ­­5g

ជាប្រភេទថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ រំញោច និង ជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ដំណាំស្រូវ ពោត ដំឡូង ក្រូច ម្នាស់ ស្វាយ ដំណាំម្រេច ដំណាំបន្លែ និងដំណាំជាច្រើនទៀត។

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ស្វាយ ត្រង៉ែន សណ្តែក ធូរេន សាវម៉ាវ ក្រូច ពោត ដំឡូង និដំណាំជាច្រើនទៀត….។

រយ:ពេលប្រើប្រាស់

ថ្នាំនេះត្រូវប្រើនៅដំណាក់
ពេលកាលចេញផ្កា

កម្រិតប្រើ

ដោយលាយ 1គ្រាប់សំរាប់ទឹក40លីត្រ

ចំណាំ

– មួយវដ្ឋជីរិតដំណាំប្រើ 1 ទៅ 3ដង។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រជី 100TABLETS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =