ហ្វ័រដង្កូវមួយលាន FORDONGKOV MUAY LEAN 600EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រដង្កូវមួយលាន FORDONGKOV MUAY LEAN 600EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: Profenofos

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 500ml (៥០០មល)

ជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតប្រភេទប៉ះផ្ទាល់ដែលមានវិសាលភាពកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដោយការជញ្ជក់ ដូចជា រុយស មមាច មេអំបៅ ពពួកចៃ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវហ្វូង និង ដង្កូវចោះផ្លែជាដើម ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ដង្កូវមូរស្លឹក ទ្រីប
ស្រឹង មមាច និង
​កណ្តុរ
40-50មល /​25លីត្រ
បន្លែស្លឹក
ពោត
សណ្តែក
ដង្កូវហ្វូង រុយស
មេអំបៅ
ដង្កូវចោះផ្លែ
ទៀកគូរ និង
ពពួកចែជាដើម
 30-40មល/25លីត្រ

 ចំណាំ :

-ជាមធ្យមត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយបាន១០ធុង សម្រាប់ផ្ទៃដី ១ហិកតា និង បាញ់អោយ  សព្វល្អ
-ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច   (ពេលមេឃត្រជាក់)
-ការប្រមូលផលត្រូវធ្វើក្រោយបាញ់ បាន៧ថ្ងៃ

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រដង្កូវមួយលាន FORDONGKOV MUAY LEAN 600EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =