ហ្វ័រដេស៊ី FORDESI 25EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រដេស៊ី Fordesi 25EC

ឈ្មោះទូទៅ(Common Name: Deltamethrin 2.5%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 100ml , 500ml (១០០មល , ៥០០មល)

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត ឬ ដង្កូវយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការស៊ី និង ប៉ះផ្ទាល់ ។

វាមានតួនាទីប្រឆាំងពពួកទ្រីប ពីងពាងក្រហម មូសតែ ចៃ ស្រឹង និង​ពពួកដង្កូវ។

Description

 

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ប្រើ 40-50មលក្នុង
ធុងទឹក 25 លីត្រ
សណ្តែក បន្លែ ប្រើ 25-40មលក្នុង
ធុងទឹក 25 លីត្រ
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ប្រើ 500មល ក្នុង
ទឹក 1000 លីត្រ
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រដេស៊ី FORDESI 25EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =