ហ្វ័រទីន FORMECTIN-XTRA 54 EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រទីន Formectin-Xtra 54EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : ABAMECTIN

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC

បរិមាណ (Volume) : 500ml

ជាថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត ធ្វើប្រតិកម្មដោយប៉ះ និងតាមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ។  វាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ ពពួកសត្វល្អិតបំផ្លាញដោយកាត់ ពពួកសត្វបឺតជញ្ជក់ ពពួកសត្វល្អិតធ្វើអោយស្នាមលើស្លឹក ពពួកដង្កូវ  ពពួកសត្វអណ្តើកមាស និងស្រមោចក្រហមជាដើម ដែលបំផ្លាញលើស្រូវ ដំណាំកប្បាស  ដំណាំហូបផ្លែ ដំណាំក្រូច ដំណាំបន្លែ ដំណាំលំអរ និងដំណាំដ៏ទៃទៀតជាច្រើន។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវស្វាយល្ង
ម្រេចដំឡូងសណ្តែក
ថ្នាំជក់បន្លែ កប្បាស  ដំណាំហូបផ្លែ
និងដំណាំជាច្រើនទៀត
ដង្កូវមូលស្លឹក ពពួកចៃ, ស្រឹង,ខ្យងកាត់ស្រូវ ,
ពពួកទ្រីប, ទៀកគូរ,  សត្វកញ្ចែរ ពពួកដង្កូវ ពីងពាងក្រហម និងពពួកមេអំបៅ ជាដើម
២៥០ទៅ៥០០ មីលីលីត្រក្នុង១ហិកតា
២៥ទៅ៥០ ម.ល លាយ
ជាមួយ ធុងទឹក២៥លីត្រ
បាញ់លើផ្ទៃដី
៨០០ ទៅ ១,០០០ម

ចំណាំ :

– បាញ់ពេលដំណាំមានស្លឹកខ្ចី។
-ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ:ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផលយ៉ាងតិច ១៤ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ល្ង ម្រេច ដំឡូង សណ្តែក បន្លែ ថ្នាំជក់កប្បាស ដំណាំហូបផ្លែ និង
ដំណាំជាច្រើនទៀត

ប្រភេទសត្វចង្រៃ

ពពួកមមាច, ពពួកចៃ, ស្រឹង, ពពួកទ្រីប កណ្តៀរ, ទាកគូរ, សត្វអណ្តើកមាស, សត្វកញ្ចែរ ពពួកដង្កូវ និងពីងពាងក្រហម ជាដើម

កម្រិតប្រើ

150ទៅ250 មីលីលីត្រ ក្នុង1ហិកតា
10 ម.ល លាយជាមួយធុងទឹក25លីត្រសំរាប់
បាញ់ លើដី 500 ម2

ចំណាំ

– បាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃ 2 ទៅ 3ដង ក្នុងមួយវដ្តជីវិតដំណាំ។
– បាញ់ពេលដំណាំមានស្លឹកខ្ចី។
-ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ:ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផលយ៉ាងតិច14ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រទីន FORMECTIN-XTRA 54 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + sixteen =