ហ្វ័រធំ FORTHOM

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រធំ Forthom

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) Organic Potassium

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (AS)

បរិមាណ (Volume) : 500ml

Description

ដំណាំ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ  ២៥-៥០មល/ធុងទឹក២៥លីត្រ
ត្រសក់ ត្រប់ ម្រះ
សណ្តែក ប៉េងប៉ោះស្វាយ ក្រូច ធុរេន
មៀនដំណាំមើម ដំឡូង
ត្រាវ ឆៃថាវ​ការ៉ុត
៣០-៥០មល/ធុងទឹក២៥លីត្រ
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រធំ FORTHOM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − three =