ហ្វ័របេស​ FORBEST 170WDG

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័របេស​ ១៧០WDG  Forbest 170WDG

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Abamectin40g+Emamectin Benzoate80g+Indoxacarb50g

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): គ្រាប់ (WDG)

បរិមាណ (Volume) : 10g

ហ្វ័របេស ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតសម័យថ្មី​ ដែលផ្សំឡើងដោយសមាសធាតុបីមុខសំខាន់ៗ និង មានតួនាទីពិសេសក្នុងការកម្ចាត់ពពួកសត្វចង្រៃគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានដូចជា: ពពួកដង្កូវគ្រប់ប្រភេទ ពពួកមេអំបៅ ពពួកមមាច ពពួកចៃ ពពួកកញ្ចែរ និង ពពួកសត្វចង្រៃជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀត

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ដំឡូង ម្រេច​ បន្លែ
ថ្នាំជក់ កប្បាស  ដំណាំហូបផ្លែនិងដំណាំជាច្រើនទៀត
ពពួកដង្កូវច្រើនប្រភេទ
ពពួកមមាច, ចៃម្សៅ,​ ពពួកចៃសរ, ស្រឹង  ពពួកទ្រីប, កណ្តៀរ ទាកគូរ,សត្វអណ្តើកមាសសត្វកញ្ចែរ, មេអំបៅ ជាដើម…។
១២០ក្រាមក្នុង១ហិកតា
១០ក្រាម លាយជាមួយ
ធុងទឹក ២៥លីត្រ

 ចំណាំ :

– បាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃ ២ ទៅ ៣ដង ក្នុងមួយវដ្ឋជីវិតដំណាំ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល ១៤ថ្ងៃ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ដំឡូង ម្រេច​ បន្លែ
ថ្នាំជក់ កប្បាស ដំណាំហូបផ្លែ និងដំណាំ
ជាច្រើនទៀត

ប្រភេទសត្វចង្រៃ

ពពួកដង្កូវច្រើនប្រភេទ
ពពួកមមាច, ចៃម្សៅ,​ ពពួកចៃសរ, ស្រឹង
ពពួកទ្រីប, កណ្តៀរ ទាកគូរ,សត្វអណ្តើកមាសសត្វកញ្ចែរ, មេអំបៅ ជាដើម…។

កម្រិតប្រើ

១២០ក្រាម ក្នុង១ហិកតា
១០ក្រាម លាយជាមួយធុងទឹក ២៥លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័របេស​ FORBEST 170WDG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − three =