ហ្វ័រក្តិប FORKDEP (Ca: 10% B: 2% Zn: 3ppm)

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ជីបំប៉ន

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រក្តិប Forkdep

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង (Primary Nutrients) : Ca: 10% B: 2%

សារធាតុចិញ្ចឹមចបន្ទាប់បន្សំ និងមីក្រូសារធាតុ (Secondary and Micro-Nutrients): Zn: 3ppm

លក្ខណ:​រូប (Physical properties): រាវ

បរិមាណ (Volume) : ­­500ml , 1L

ជាប្រភេទជីបំប៉ន ផ្កា និងក្តិប ដែលអាចប្រើប្រាស់លើគ្រប់ប្រភេទដំណាំ។ ជីនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំប៉នខ្ពស់សំរាប់អោយដំណាំ ដែលជិតចេញផ្កាឆាប់ចេញផ្កា ហើយជួយអោយចេញផ្កាច្រើន និងក្តឹបកាន់បានល្អ ។

Category:

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្វាយ ស្រូវ ម្រេច
សណ្តែក ដំឡូង   ស្វាយចន្ទីពោត ក្រូច តាង៉ែន ឪឡឹក ធូរេនសាវម៉ាវ​​ ឈូក ទំពាំងបាយជូ បន្លែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ និងដំណាំច្រើន ប្រភេទទៀត….។
ប្រើ30-50ម.ល លាយក្នុងទឹក​ ២៥លីត្រ

ចំពោះដំណាំស្វាយ ប្រើ 500មល លាយជាមួយទឹក 500លីត្រ
(ត្រូវបាញ់អោយជោគ សព្វស្លឹក និង ដើមរបស់ដំណាំ)

 ចំណាំ : ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ម្រេច ពោត សណ្តែក ដំឡូង កៅស៊ូ ស្វាយ ក្រូច ស្វាយចន្ទី តាង៉ែន ធូរេន សាវម៉ាវ​​ ឈូក ទំពាំងបាយជូរ
បន្លែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ និងដំណាំច្រើនប្រភេទទៀត….។

កម្រិតប្រើ

ប្រើ30-50ម.ល លាយក្នុងទឹក​ 25លីត្រ

ចំពោះដំណាំស្វាយ ប្រើ 500មល លាយជាមួយទឹក​ 500លីត្រ
(ត្រូវបាញ់អោយជោគ សព្វស្លឹក និង ដើមរបស់ដំណាំ)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រក្តិប FORKDEP (Ca: 10% B: 2% Zn: 3ppm)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 5 =