ហ្វ័រពីណេប FORPINEB 700WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំការពារ និង ព្យាបាលជម្ងឺ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រពីណេប Forpineb 700 WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Propineb

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1KG

ហ្វ័រពីណេប :

– ជាប្រភេទថ្នាំការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយផ្សិត
នៅលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ(ជាពិសេសនៅរដូវភ្លៀង)
– មានផ្ទុកមូ៉លេគុលស័ង្កសី(Zn++) ដែលអាចជួយអោយដំណាំ
មានការដុះលូតលាស់បានល្អ ពណ៌ខេៀវស្រងាត់ និង ធន់នឹង
ជម្ងឺផ្សេងៗ  ។

 

Description

ដំណាំ ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ស្រូវ បន្លែ និង​ ម្រេច
កម្រិតប្រើ – 1គីឡូ/1000លីត្រទឹក

– 50ក្រាម/20-25លីត្រទឹក

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រពីណេប FORPINEB 700WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =