ហ្វ័រពីរ៉ា FORSULFURON 100WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រពីរ៉ា

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Pyrazosulfuron-ethyl

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation):ម្សៅ ( WP )

បរិមាណ (Volume) : 100g

គឺ ជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅប្រភេទជម្រើស ដោយជ្រាបចូលតាមស្លឹក និង ដើមរហូតដល់ឬស រួចធ្វើការបំផ្លាញកោសិកាលូតលាស់របស់ស្មៅធ្វើឲ្យស្មៅងាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ស្មៅដែលដុះក្នុងស្រែដូចជា ៖ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្មៅចិញ្ចៀន កាជីប ជន្ទល់ភ្នំ ច្រាច់  ស្មៅក្រវាញជ្រូក កំពីងពួយទឹក និងពពួកកក់ ។

Description

ដំណាំ របៀបប្រើប្រាស់ កម្រិតប្រើ
ស្រូវប្រាំង ស្រូវអាយុ 10ថ្ងៃ – 20ថ្ងៃ 50g លាយជាមួយ
ទឹក 20L ឬ លាយជា
មួយជី (អ៊ុយរេ) 5-6
កញ្ចប់ក្នុង 1ហិកតា
ស្រូវវស្សា   ស្រូវអាយុ 1ខែ – 3ខែ  6-8កញ្ចប់ ក្នុង1​ហិកតា
លាយជាមួយជី (អ៊ុយរេ)
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រពីរ៉ា FORSULFURON 100WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 10 =