ហ្វ័រមីដា FORMIDA 700WDG

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): Formida 700 WDG

 ឈ្មោះទូទៅ (Common Name:Imidacloprid

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): គ្រាប់ (WDG)

បរិមាណ (Volume) :​ ១០០ក្រាម (100g)

គឺជាថ្នាំ សម្លាប់សត្វល្អិតដែលមានលក្ខណៈជម្រាប ដោយសារធាតុថ្នាំធ្វើការសាយភាយពេញស្លឹក ដើម ផ្កា និងផ្លែ
របស់ដំណាំ។ វាមានសមត្ថភាពក្នុងការរំខាន ឬ បញ្ឈប់សកម្មភាពដំណើរការប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សត្វល្អិត។ថ្នាំប្រភេទ
នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ពពួកសត្វបឺតជញ្ជក់រួមមាន ទ្រីប ចៃ រុយស ពីងពាងក្រហម អណ្តើកមាស មមាច និង ពពួកសត្វក្នុងដីមួយចំនួន។

Description

ឈ្មោះដំណាំ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្វាយ  ស្វាយចន្ធី
ស្រូវ សណ្តែក បន្លែ និង ដំណាំ
ជាច្រើនទៀត
300g-500g ក្នុងទឹក
1000L បាញ់អោយ
សព្វគ្រប់កន្លែងដែល
មានវត្តមានសត្វល្អិត

ចំណាំៈ

-ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយគ្រាប់ពូជមុនដាំសំរាប់ការពារ
ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃៈ​​ លាយ 100g-200g
សំរាប់គ្រាប់ពូជ 100Kg គ្រប់ពូជដំណាំ។
-ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល ២១ថ្ងៃ។

– សូមអានការណែនាំមុនពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រមីដា FORMIDA 700WDG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =