ហ្វ័រមេ Formethoxam 250WDG

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រមេ Formethoxam 250WDG

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Thiamethoxam

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): គ្រាប់ (WDG)

បរិមាណ (Volume) : 2g

 

ជាថ្នាំដែលមានវិសាលភាពកម្ចាត់សត្វល្អិត មានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែង ធ្វើប្រតិកម្ម  ដោយជ្រាបតាមរយៈ  ការប៉ះ  ស៊ីចូល  នឹង  ស្រូបចូលយ៉ាងលឿនទៅក្នុងជាលិការរបស់រុក្ខជាតិ។ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុការកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ ពពួកបឺតជញ្ជក់និង ពពួក សត្វទំពារ   និង ត្រូវបានប្រើសំរាប់កម្ចាត់ ពពួកមេអំបៅ ពពួកកញ្ចែរ រឺសត្វស្លាបរឺង ពពួកទ្រីប ដង្កូវ…នឹងប្រើសំរាប់ការពារទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញ ពីសត្វល្អិតចង្រៃ ជាច្រើន

ទៀតដូចជា ពពួកមូស ពពួកចៃ ចៃឆ្កែ រុយថ្នាំជក់ ឬរុយស ដង្កូវដួង  ជាពិសេសមានប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ កម្ចាត់ពពួក កណ្តៀរ។​  ថ្នាំនេះក៏ជួយក្នុង​​ការបង្កើនសក្តានុពលដំណាំនិងជួយអោយរុក្ខជាតិមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតធ្វើអោយការប្រមូលផលផ្លែ និងគ្រាប់មានគុណភាពល្អប្រសើរជាងមុន និងទិន្នផលខ្ពស់។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វចង្រៃ កម្រិតប្រើ
ស្វាយកែវល្មៀត ស្វាយចន្ទី ម្រេច
ដំឡូង   បន្លែ​ ក្រូច សណ្តែក
ធុរ៉េន និងដំណាំហូបផ្លែជាច្រើន
ពពួកបឺតជញ្ជក់  ពពួកទ្រីប
ពពួកសត្វទំពារ  ពពួកចៃពពួកមេអំបៅ ពពួកកញ្ចែរ ឬសត្វស្លាបរឹង កណ្តៀរ ពីងពាងក្រហម និងពពួកមមាច
១០០ក្រាម លាយជាមួយទឹក ២០០លីត្រ
ស្រូវ ទ្រីប ពពួកមមាច ពីងពាង​
និង ស្រឹង
១០០ក្រាមសម្រាប់ផ្ទៃដី១ហិកតា

ចំណាំ :

– ថ្នាំនេះអាចប្រើដោយលាយទឹកបាញ់ និងលាយជាមួយគ្រាប់ពូជពេលដាំ ។
– ថ្នាំនេះអាចប្រើដោយលាយទឹកបាញ់ និងលាយជាមួយ  គ្រាប់ពូជដំណាំ ដូចជា ស្រូវ ពពួកសណ្តែក កប្បាស ពោត
និង គ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនទៀត ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ

ស្វាយ ម្រេច ដំឡូង បន្លែ ក្រូច កប្បាស សណ្តែក

ដំណាំហូបផ្លែ

ប្រភេទសត្វចង្រៃ និង កម្រិតប្រើ

ពពួកមមាច ប្រើ៣០ទៅ ៦០ ក្រាមក្នុង១ហិកតា ៣ ទៅ ៦ក្រាម លាយជាមួយធុងទឹក ២៥លីត្រ

ពពួកបឺតជញ្ជក់ ពពួកសត្វទំពារ ពពួកចៃ ពពួកមេអំបៅ ពពួកកញ្ចែរឬសត្វស្លាបរឺង ពពួកទ្រីប ពពួកដង្កូវ ពពួកកណ្តៀរ ប្រើ១៥ទៅ ៦០ ក្រាមក្នុង១ហិកតា​ ២ ទៅ ៦ក្រាម លាយជាមួយធុងទឹក ២៥លីត្រ

ពពួកចៃ ប្រើ១ក្រាម លាយជាមួយទឹក ១០ ទៅ ១២លីត្រ

ចំណាំ៖

– បាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃយ៉ាងច្រើន ២ ទៅ ៣ដង ក្នុងមួយវដ្ឋជីវិតដំណាំ។
– ថ្នាំនេះអាចប្រើដោយលាយទឹកបាញ់ និងលាយជាមួយគ្រាប់ពូជពេលដាំ។
– ថ្នាំនេះអាចប្រើដោយលាយទឹកបាញ់ និងលាយជាមួយគ្រាប់ពូជដំណាំ ដូចជា ស្រូវ ពពួកសណ្តែក កប្បាស
ពោត និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនទៀត។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើប្រាស់: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល ១៤ថ្ងៃ ប៉ុន្តែចំពោះដំណាំស្រូវ: យ៉ាងតិចបំផុត
មុនប្រមូលផល ២៨ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រមេ Formethoxam 250WDG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =