ហ្វ័ររីម៉ាហ្គូ FORIMAGO 60 EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័ររីម៉ាហ្គូ Forimago 60 EC
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Lufenuron+Emamectin benzoate
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)
បរិមាណ (Volume) : 500ml

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃដែលមានលក្ខណៈសម្លាប់ខ្លាំងដោយអាចសម្លាប់សត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទដូចជា : ដង្កូវបៃតង ដង្កូវបាក់ខ្នង ដង្កូវចោះផ្លែ ពីងពាងក្រហម ចៃម្សៅ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងដើម ទ្រីប លើគ្រប់ប្រភេទដំណាំ ។

Description

ដំណាំ ស្រូវ ម្រេច ស្វាយ ធុរេន ស្វាយចន្ទី ដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗ សណ្តែក ល្ង និង បន្លែគ្រប់ប្រភេទ
កម្រិតប្រើ លាយថ្នាំ 15ml-20ml ជាមួយទឹក  25L បាញ់ថ្នាំ 2ធុង សម្រាប់ផ្ទៃដី 1000m2 (ប្រើ 350-400L ទឹក /​ហិចតា)
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័ររីម៉ាហ្គូ FORIMAGO 60 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 2 =