ហ្វ័រស្តារ FORSTAR 750SP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្តារ FORSTAR 750SP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: Acephate

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (SP)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 100g (១០០ក្រាម)

ហ្វ័រស្តារ ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ បែបជម្រាប វាមានសមត្ថភាពសម្លាប់ពពួកសត្វល្អិតដែលស៊ីចំណីដោយទំពារ និង បឺតជញ្ជក់ដូចជា ទ្រីប ចៃ ស្រឹង មូសតែ រុយស អណ្តើតមាស មមាច និង សត្វល្អិតជាច្រើនទៀត ៕

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វចង្រៃ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ទ្រីប មូសតែ មមាចផ្កាស្វាយ 100ក្រាម/ ទឹក 200លីត្រ
ស្រូវ និង
បន្លែទូទៅ
ទ្រីប ស្រឹង មមាចត្នោត  25-30ក្រាម/ ទឹក 25លីត្រ

 ចំណាំ :

-ជាមធ្យមត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយបាន១០ធុងសម្រាប់ផ្ទៃដី  ១ហិកតានិង បាញ់អោយសព្វល្អ
-ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច(ពេលមេឃត្រជាក់)
-ការប្រមូលផលត្រូវធ្វើក្រោយបាញ់បាន៧ថ្ងៃ

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្តារ FORSTAR 750SP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 4 =