ហ្វ័រស្នេល​-ស្ទ្រែក ៧០០WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ខ្យង

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្នេល​-ស្ទ្រែក ៧០០WP FORSNAIL-STRIKE 700WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : NICLOSAMIDE

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 35g

ជាថ្នាំកម្ចាត់ពពួកខ្យង​ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលមានធាតុសកម្ម NICLOSAMIDE70% វាមានតួនាទី ជ្រាបចូលក្នុង ប្រព័ន្ធរំលាយ
អាហារ របស់សត្វខ្យងនឹងធ្វើអោយសត្វខ្យងងាប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។​ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធិភាពកម្ចាត់ពពួកពងខ្យង ពពួកខ្យង​គ្រប់ប្រភេទ និង ជាពិសេសពពួកខ្យងមាសកាត់បំផ្លាញដើមស្រូវ។

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ដំណាំច្រើនប្រភេទដែលរងការបំផ្លាញ់ដោយខ្យង

ប្រភេទសត្វចង្រៃ

ពពួកខ្យងគ្រប់ប្រភេទ
ជាពិសេស ខ្យងមាសកាត់ស្រូវ

កម្រិតប្រើ

350 ទៅ 400ក្រាមក្នុង1ហិកតា

ចំពោះស្រូវត្រូវរក្សារកំរិតទឹកត្រឹម​ 3សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងស្រែ​ ធ្វើដូចនេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសម្លាប់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្នេល​-ស្ទ្រែក ៧០០WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 12 =