ហ្វ័រស្លឹកទឹក FORSLERKTEK (20-5-5+TE)

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ជីអសេរីរាង្គ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្លឹកទឹក FORSLERKTEK

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: NPK : 20-5-5+TE

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ

ទម្ងន់ (Volume) :​1L (១លីត្រ)

ជាប្រភេទជីបំប៉ន ស្លឹក និងដើមដែលអាចប្រើប្រាស់លើគ្រប់ប្រភេទដំណាំ។ ជីនេះមាន
ប្រសិទ្ធភាពបំប៉នខ្ពស់សំរាប់អោយដំណាំលូតលាស់បានល្អពិសេសធ្វើអោយកូនដំណាំរឹងមាំ និងលូតលាស់ឆាប់រហ័ស។

Category:

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ម្រេច ពោត
សណ្តែក ដំឡូង កៅស៊ូ
ស្វាយ ក្រូច ស្វាយចន្ទី
តាង៉ែន ធូរេន សាវម៉ាវ​​
ឈូកទំពាំងបាយជូ
បន្លែគ្រប់ប្រភេទទាំង
អស់ និងដំណាំច្រើន
ប្រភេទទៀត….។
ប្រើ៥០មល ទៅ
១០០មលលាយក្នុង
ទឹក​ ២៥លីត្រ

ចំណាំ :

-ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំទើប មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
-ត្រូវបាញ់ជី ហ័្វរស្លឹក រាល់ពេល ៧ថ្ងៃ ទៅ១០ថ្ងៃម្តងរហូតដល់ដំណាំជិតចេញផ្កា រួចយើងចាប់ផ្តើម ប្រើ ជីបំប៉នទឹក ហ្វ័រផ្កា វិញ។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្លឹកទឹក FORSLERKTEK (20-5-5+TE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + eleven =