ហ្វ័រហ្គ្រូ

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្គ្រូ  Forgrow

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) Brassinolide 0.001% + GA3 0.4% SL

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)

បរិមាណ (Volume) : 250ml

ជាប្រភេទថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ រំញោច និង ជួយបង្កើនទិន្នផល
ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ដំណាំស្រូវ ពោត ដំឡូង ក្រូច ម្នាស់ ស្វាយ ដំណាំម្រេច ដំណាំបន្លែ និងដំណាំជាច្រើនទៀត

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ស្វាយ ម្រេច ក្រូច ត្រង៉ែន ពោត
សណ្តែក ដំឡូង ធូរេន សាវម៉ាវ ឪឡឹក និងដំណាំ
ជាច្រើនទៀត…។

រយ:ពេលប្រើប្រាស់

ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់ដំណាំ

កម្រិតប្រើ

5មល ក្នុងធុងទឹក 25 លីត្រ (សំរាប់ស្រូវ)
7-15មល ក្នុងធុងទឹក25 លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្គ្រូ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 6 =