ហ្វ័រហ្សីន FORFEZIN-PRO 400WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្សីន Forfezin-Pro 400WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : BUPROFEZIN+IMIDACLOPRID

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 100g

Imidacloprid: ជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតធ្វើប្រតិកម្មដោយជ្រាបជាមួយសកម្មភាពពង្រីកមាឌ។ ឥទ្ធិពលនៃការកម្ចាត់ដោយប៉ះដោយផ្ទាល់ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ។ មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ ជាច្រើនប្រភេទដូចជា ពពួកបឺតជញ្ជក់ (ពពួកមមាច, ពពួកចៃស្រឹង និងពពួកទ្រីប) សត្វល្អិតចង្រៃក្នុងដី ដូចជា កណ្តៀរ និងពពួកទិចមួយចំនួន ដូចជាសត្វកញ្ចែរទឹក …។ Buprofezin: ជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលពូកែធន់ទ្រាន់និងថ្នាំ។ ជាពិសេសកម្ចាត់ ពពួកសត្វកកេរជាមួយ នឹងសកម្មភាពកម្ចាត់ដោយប៉ះផ្ទាល់ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដោយមិនបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងដំណាំទេ។ វាមានឥទ្ធិពលរារាំងក្នុងការវិវត្តន៍នៃដឹកដឿ  និងធ្វើអោយវាងាប់ នឹងវាអាចសង្កត់ពពួកសត្វពេញវ័យមិនអោយមានពង

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វចង្រៃ ប្រភេទសត្វចង្រៃ
ស្រូវ ដំឡូង ម្រេច
បន្លែ ថ្នាំជក់ កប្បាស  ដំណាំហូបផ្លែ និងដំណាំជាច្រើនទៀត
ពពួកមមាច,ពពួកមាចខៀវ, ចៃម្សៅពពួកចៃសរ, ពពួកដង្កូវច្រើនប្រភេទស្រឹង, ពពួកទ្រីប, កណ្តៀរ, ទាកគូរ, សត្វអណ្តើកមាស,សត្វកញ្ចែរ,ដឹកដឿ មេអំបៅ ជាដើម…។ ១១០ទៅ១៧០ក្រាមក្នុង១ហិកតា
៥.៥ ទៅ ៨.៥ក្រាម លាយជាមួយ
ធុងទឹក ១៨លីត្រ សំរាប់បាញ់លើ
ផ្ទៃដី​ ៥០០ម២ ដោយបាញ់ស្រោច
លើស្លឹកដំណាំ។

ចំណាំ :

– បាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃ ២ ទៅ ៣ដង ក្នុងមួយវដ្ឋជីវិតដំណាំ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល ១៤ថ្ងៃ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ដំឡូង ម្រេច
បន្លែ ថ្នាំជក់ កប្បាស ដំណាំហូបផ្លែ និង
ដំណាំជាច្រើនទៀត

ប្រភេទសត្វចង្រៃ

ពពួកមមាច,ពពួកមាចខៀវ, ចៃម្សៅ
ពពួកចៃសរ, ពពួកដង្កូវច្រើនប្រភេទ
ស្រឹង, ពពួកទ្រីប, កណ្តៀរ, ទាកគូរ, សត្វអណ្តើកមាស,សត្វកញ្ចែរ,ដឹកដឿ មេអំបៅ ជាដើម…។

កម្រិតប្រើ

110ទៅ170ក្រាមក្នុង១ហិលតា
5.5 ទៅ 8.5ក្រាម លាយជាមួយធុងទឹក 25លីត្រ សំរាប់បាញ់លើផ្ទៃដី 500ម2 ដោយបាញ់ស្រោច
លើស្លឹកដំណាំ។

ចំណាំ

– បាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃ 2 ទៅ 3ដង ក្នុងមួយវដ្ឋជីវិតដំណាំ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល 14ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្សីន FORFEZIN-PRO 400WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − five =