ហ្វ័រហ្សូល FORPACZOL 150WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្សូល Forpaczol 150WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : PACLOBUTRAZOL

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg

ជាថ្នាំពន្យាផ្នែកលូតលាស់ ដើម្បីបង្កើនផ្កា នឹងផ្លែ និងធ្វើអោយដើមរឹងមាំ មិនងាយដួលរលំ, បង្កើនប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់ និងភាពរាំងស្ងួត ជាពិសេសថ្នាំនេះមានតួនាទីជាថ្នាំ ការពារ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាល ជំងឺ ផ្សិត, ច្រេះ និងបាក់តេរី ផងដែរ។ ថ្នាំនេះត្រូវបានប្រើជាទូទៅសំរាប់ បង្កើនទិន្នផល។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ រយ:ពេលប្រើប្រាស់ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ នៅដំណាក់កាលស្រូវបាន២០ ទៅ ៤០ថ្ងៃ ក្រោយពេលសាប ព្រោះ ៣០ ទៅ ៥០ ក្រាម លាយជាមួយទឹក២៥លីត្រ
ស្វាយ
ត្រង៉ែន
ជ្រោយដីជុំវិញម្លប់ដើម រួចលាយទឹកជាមួយ
ហ្វ័រប៉ាក់ហ្សូលស្រោចអោយជោគគល់ម្លប់
ដើម។ ត្រូវស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អោយបាន ៧ថ្ងៃដើម្បីអោយដំណាំ
ស្រូបយកជីនេះបានល្អ។
បរិមាណអាស្រ័យទៅតាម
ទំហំនៃដើម ២ទៅ៣ម ប្រើ២០ទៅ៣០ក្រាម
៣ទៅ៤មប្រើ៣០ទៅ៤០កា្រម
៤ទៅ៥ម ប្រើ៤០ទៅ៥០ក្រាម
៥ទៅ៦ម ប្រើ៥០ទៅ៦០ក្រាម
សណ្តែកដី ប្រើនៅមុនពេលចេញផ្កាពេញលេញ
ប្រើតែម្តងគឺគ្រប់គ្រាន់
២ ទៅ៣ ក្រាម លាយជាមួយទឹក១លីត្រ
ធូរេន សាវម៉ាវ
និងក្រូច
បាញ់នៅពេលត្រួយស្លឹកប្តូរទៅជាស្លឹក
ព៌ណបៃតង ដោយបាញ់អោយជោគ
មែក ស្លឹក និងដើម
ប្រើ ៨០ក្រាមសំរាប់ធុង១៨លីត្រ

ចំណាំ :

-ត្រួតពិនិត្យអោយច្បាស់ចំពោះកំរិតប្រើប្រាស់មិនត្រូវអោយកំហាប់ថ្នាំមានកំរិត ខ្ពស់ឡើយ
– បន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំរួចចៀសវាងការប្រើជីអាសូតលើសកំរិត និងស្រោចទឹកជោគជាំពេក
– ជីអាសូត ឬអរម៉ូនត្រូវបានដាក់បន្ថែមនៅពេលដែលមានដង់ស៊ីតេដំណុះខ្ពស់
– ក្រោយពេលប្រមូលផលរួចចំពោះដំណាំប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវធ្វើការភ្ជួរដី

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្វាយ
ត្រង៉ែន
ធូរេន សាវម៉ាវ
និងក្រូច
ស្រូវ
សណ្តែកដី

រយ:ពេលប្រើប្រាស់

ជ្រោយដីជុំវិញម្លប់ដើម រួចលាយទឹកជាមួយ
ហ្វ័រប៉ាក់ហ្សូល ស្រោចអោយជោគគល់ម្លប់ដើម។
ត្រូវស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ អោយបាន ៧ថ្ងៃដើម្បីអោយដំណាំស្រូបយកជីនេះបានល្អ។
បាញ់នៅពេលត្រួយស្លឹកប្តូរទៅជាស្លឹកព៌ណ
បៃតង ដោយបាញ់អោយជោគមែក ស្លឹក និងដើម
នៅដំណាក់កាលស្រូវបាន២០ ទៅ ៤០ថ្ងៃ ក្រោយពេលសាប ព្រោះ
បាញ់នៅពេលត្រួយស្លឹកប្តូរទៅជាស្លឹកព៌ណ
បៃតង ដោយបាញ់អោយជោគមែក ស្លឹក និងដើម

កម្រិតប្រើ

បរិមាណអាស្រ័យទៅតាមទំហំនៃដើម
2ទៅ3ម៉ែត្រ ប្រើ20ទៅ30ក្រាម
3ទៅ4ម៉ែត្រ ប្រើ30ទៅ40កា្រម
4ទៅ5ម៉ែត្រ ប្រើ40ទៅ50ក្រាម
5ទៅ6ម៉ែត្រ ប្រើ50ទៅ60ក្រាម
ប្រើ 80ក្រាមសំរាប់ធុង25លីត្រ
2 ទៅ3 ក្រាម លាយជាមួយទឹក1លីត្រ
2 ទៅ3 ក្រាម លាយជាមួយទឹក1លីត្រ

ចំណាំ

– ត្រួតពិនិត្យអោយច្បាស់ចំពោះកំរិតប្រើប្រាស់មិនត្រូវអោយកំហាប់ថ្នាំមានកំរិតខ្ពស់ឡើយ
– បន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំរួចចៀសវាងការប្រើជីអាសូតលើសកំរិត និងស្រោចទឹកជោគជាំពេក
– ជីអាសូត ឬអរម៉ូនត្រូវបានដាក់បន្ថែមនៅពេលដែលមានដង់ស៊ីតេដំណុះខ្ពស់
– ក្រោយពេលប្រមូលផលរួចចំពោះដំណាំប្រចាំឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវធ្វើការភ្ជួរដី
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្សូល FORPACZOL 150WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =