ហ្វ័រហ្សេប720WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្សេប720WP     Fortazeb 720WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Mancozeb + Metalaxyl

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg , 100g

 

ជាប្រភេទថ្នាំ ការពារនិងព្យាបាលជម្ងឺ ដែលផ្សំដោយធាតុ២មានឥទ្ធិពល ដោយផ្ទាល់និងជ្រាបចូលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ថ្នាំនេះអាចការពារនិងព្យាបាលជម្ងឺបានច្រើនប្រភេទដូចជា ជម្ងឺផ្សិតសំឡី ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺរលាក ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺដំបៅ បំផ្លាញដំណាំ (បន្លែ ថ្នាំជក់​  កប្បាស ឈើហូបផ្លែ) ជម្ងឺប្រេះដើមហៀរជ័រ (ក្រូច ធូរេន និងរលាកមុខចៀរលើ ដំណាំកៅស៊ូ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

កៅស៊ូ, ក្រូច, ធូរេន

ម្រេច, ស្វាយ, ដំឡូង, កប្បាស, ថ្នាំជក់, បន្លែ

ប្រភេទជម្ងឺ

ជម្ងឺរលាកមុខចៀរកៅស៊ូ, ជម្ងឺប្រេះដើមហៀរជ័រក្រូច, ធូរេន…

ជម្ងឺផ្សិតសំឡី, ជម្ងឺអុចស្លឹក, ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស, ជម្ងឺរលាកដើម, ស្លឹក ផ្លែ និងជំងឺដំបៅ…

កម្រិតប្រើ

30ក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ យកជក់ជ្រលក់ទឹកថ្នាំរួចយកទៅវៀសលើមុខស្នាមជម្ងឺ ដែលបានកោសសំអាតរួច.

ចំពោះជម្ងឺ​ 1.5 ទៅ 3 គីឡូក្រាម ក្នុង 1ហិកតា ដាក់ថ្នាំ50 ទៅ 60ក្រាម ក្នុងធុងទឹក25លីត្របាញ់អោយជោកដំណាំ

ចំណាំ៖

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល ៧ ទៅ១៤ថ្ងៃ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្សេប720WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 11 =