ហ្វ័រ៩៩ FOR99 400SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅក្នុងស្រែ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រ៩៩  FOR99 400SC

ឈ្មោះទូទៅ(Common Name: Bispyribac-sodium 40%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) :​ ១០០មល + ២០០មល (100ml + 200ml)

គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដោយជម្រើស ធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការជ្រាបចូល ស្លឹកដើមនិងឬសរបស់ស្មៅ។វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ពពួកស្មៅក្នុងស្រែដូចជា ស្មៅស្រូវគល់ក្រហម ស្មៅបែកក្បាល ជន្ទល់ភ្នំជាដើម។

Description

– ប្រើប្រេង 20-30ml ជាមួយថ្នាំ 10-15ml ចំពោះស្មៅអាយុពី 10 ទៅ 15 ថ្ងៃ
– ប្រើប្រេង 30-40ml ជាមួយថ្នាំ 15-20ml ចំពោះស្មៅអាយុពី 15 ទៅ 25 ថ្ងៃ

ចំណាំ៖

-ដីក្នុងស្រែត្រូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់
-ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើផ្ទៃស្លឹក
-ត្រូវបញ្ចូលទឹកចូលទៅក្នុងស្រែក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំ១-២ថ្ងៃ
-ត្រូវរក្សាទឹកទុកក្នុងស្រែយ៉ាងហោចណាស់ ៥-៧ថ្ងៃ ឬ យូរជាង
នេះកាន់តែប្រសើរ ។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រ៩៩ FOR99 400SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 10 =