ហ្វ័រអាល់ហ្វា FORALPHA 50EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រែ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រអាល់ហ្វា Foralpha 50EC

ឈ្មោះទូទៅ(Common Name: Alpha-Cypermethrin 5%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 400ml (៤០០មល) , 450ml (៤៥០មល)

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត និង ដង្កូវតាមការប៉ះផ្ទាល់​ ប្រព័ន្ធប្រសាទ និង ធ្វើសកម្មភាពលើក្រពះផងដែរ ។ វាមានតួនាទីការពារនិង កម្ចាត់ពពួកប្រភេទ សត្វកកេ ឬ បឺតជញ្ជក់ ដូចជា ស្រឹង ទ្រីប មមាច រុយស កញ្ចែ ក្តាម និង ពពួកដង្កូវមួយចំនួន ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ 30មល-50មល ក្នុងធុង
ទឹក 25លីត្រ ឬ
450មល ក្នុងធុង ទឹក 400លីត្រ
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ 30មល-50មល ក្នុងធុង
ទឹក 25លីត្រ ឬ
450មល ក្នុងធុង ទឹក 400លីត្រ
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី 30មល-50មល ក្នុងធុង
ទឹក 25លីត្រ ឬ
450មល ក្នុងធុង ទឹក 400លីត្រ

ចំណាំ :

-ជាមធ្យមត្រូវបាញ់ថ្នាំឲ្យបានពី ៨-១០ធុងសម្រាប់ផ្ទៃដី ១ហិកតា និងបាញ់អោយសព្វល្អ ។
-ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច(ពេលមេឃត្រជាក់)
-ជៀសវាងការបាញ់ថ្នាំខណៈពេលស្រូវកំពុងដង្ហើមធំ និងពេលចេញផ្កា
-ការប្រមូលផលត្រូវធ្វើក្រោយបាញ់បាន៧ថ្ងៃ

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រអាល់ហ្វា FORALPHA 50EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + three =