ហ្វ័រសាត FORWASATE 480SL

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រសាត ៤៨០SL Forwasate 480SL
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Glyphosate
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)
បរិមាណ (Volume) : 20L ; 5L ; 4.5L ; 4L ; 1L ; 450ml

ជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃទូទៅដោយមិនជម្រើស។ វាជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់ដោយជ្រៀប ដែលស្រូបដោយស្លឹករុក្ខជាតិ ត្រូវបាននាំទៅតាមសរសៃរុក្ខរស់ រហូតដល់ ឬស និងមើម មានប្រតិកម្ម ដោយបង្អាក់ជីវសំយោគ របស់អាស៊ីតអាមីនេ មិនមានប្រតិកម្មដោយផ្ទាល់ ទៅលើដីឡើយ។ វាមានតួនាទីសម្លាប់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ស្បូវ ខ្វាង ស្មៅជើងក្រាស់ ស្មៅចិញ្ជៀន បន្លាយួន ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ កន្ត្រាំងខេត្រ ស្មៅកុម្មុយនីស្ត និងស្មៅជាច្រើនទៀត។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ដំឡូងមី
កៅស៊ូ
ឈើហូបផ្លែ
ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ ស្មៅស្លឹកឬស្សី

ស្មៅស្លឹកធំ បន្លាយួន ស្មៅសំបុកមាន់

លាយថ្នាំ ២៤០-៣២០មីលីលីត្រ ក្នុងធុងទឹក ១៨លីត្រ សំរាប់ដី៨០០ម២
(ប្រើ៣ ទៅ៤លីត្រក្នុង១ហិកតា)

ចំណាំ :

– បាញ់ថ្នាំពេលស្មៅលូតលាស់ខ្លាំងមុនពេលចេញផ្កា។
– បាញ់អោយចំស្មៅក្បែរគល់ ចៀសវាងថ្នាំខ្ទាតប៉ះស្លឹកដំណាំ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ពោត ដំឡូង
កាហ្វេ
កៅស៊ូ
ឈើហូបផ្លែ

ប្រភេទស្មៅ

ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ
ស្មៅស្លឹកឬស្សី ស្មៅស្លឹកធំ ស្មៅសំបុកមាន់ ស្បូវ ខ្វាង ស្មៅជើងក្រាស់ ស្មៅចិញ្ជៀន បន្លាយួន ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ កន្ត្រាំងខេត្រ ស្មៅកុម្មុយនីស្ត …..។

កម្រិតប្រើ

លាយថ្នាំ 240-320មីលីលីត្រ ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ សំរាប់ដី 800ម2
(ប្រើ3 ទៅ4លីត្រក្នុង1ហិកតា)

ចំពោះស្បូវ​ ស្មៅចិញ្ជៀន និង​ស្មៅស្លឹកឬស្សី លាយថ្នាំ 480មីលីលីត្រ ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ សំរាប់ដី 800ម2
(ប្រើ 6លីត្រក្នុង1ហិកតា)

ចំណាំ

– បាញ់ថ្នាំពេលស្មៅលូតលាស់ខ្លាំងមុនពេលចេញផ្កា។
– បាញ់អោយចំស្មៅក្បែរគល់ ចៀសវាងថ្នាំខ្ទាតប៉ះស្លឹកដំណាំ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រសាត FORWASATE 480SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 8 =