ហ្វ័រគ្លៀរ FORCLEAR 330EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រគ្លៀរ 330 EC
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) :Difenoconazole150g/L+Propiconazole150g/L EC
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)
បរិមាណ (Volume) : 250ml

ជាប្រភេទថ្នាំផ្សិត ដែលមានវិសាលភាពខ្ពស់ ជាមួយសកម្មភាព ការពារ និង ព្យាបាល។

ថ្នាំនេះធ្វើប្រតិកម្មដោយជ្រាប ហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពារ និងកម្ចាត់ជម្ងឺដែលកើត

នៅលើដើម ស្លឹក និង ផ្លែ ដែលកើតមានលើដំណាំជាច្រើន។

Description

 

ឈ្មោះដំណាំ ស្រូវ ស្វាយ ម្រេច ចន្ទី ក្រូច កៅស៊ូ ពោត សណ្តែក និង បន្លែ
ប្រភេទជម្ងឺ  ស្កកស្វិតគ្រាប់ ជម្ងឺរលាកស្រទប អ៊ុចត្នោត លឿងស្លឹក ជម្ងឺផ្សិត ជម្ងឺច្រេះស្លឹក ក្រៀមស្លឹកផ្កា និងផ្លែ ស្អុយផ្លែ ជម្ងឺរលួយឬស  ជម្ងឺផ្កាកុលាបប្រេះសំបក អ៊ុចស្លឹក រលាកស្រទប និងឆ្នូតស្លឹក ហៀរជ័រ ជាំផ្លែ
កម្រិតប្រើ  

លាយពី 15 ទៅ 25មលក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ

ចំណាំ៖ – ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
–ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្របូលផលស្រូវ២៨ថ្ងៃ។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រគ្លៀរ FORCLEAR 330EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 13 =