ហ្វ័របាក់តេរី FORCOLOR

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំការពារ ព្យាបាលជម្ងឺផ្សិត​ និងបាក់តេរី

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័របាក់តេរី Forcolor

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: Copper  Oxychloride + Streptomycin  Sulfates

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation):ម្សៅ (wp)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 30g (៣០ក្រាម)

ហ្វ័របាក់តេរី  ជាប្រភេទថ្នាំការពារ ព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតនិងជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់បាក់តេរីមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។    ប្រភេទជម្ងឺដូចជា: ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺប្លាសលើស្លឹកនិងកគួរ ​ជម្ងឺរលាកស្របស្លឹក  អុចស្លឹក   ក្រាស្លឹក  ​ច្រេះដែក  ស្កកគ្រាប់  ជម្ងឺផ្សិត ដំបៅ រលួយផ្លែ និងបាក់តេរីជាដើម….។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទជម្ងឺ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ
ដំណាំហូបផ្លែ
និងបន្លែ
ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺប្លាសលើស្លឹក និង កគួរ ​រលាកស្រទបស្លឹក ក្រាស្រពោនស្លឹក អុចស្លឹក  ​ច្រេះដែក ស្កកគ្រាប់ ជម្ងឺផ្សិត ដំបៅរលួយស្លឹក ​ផ្លែ និង ជំម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយ បាក់តេរីជាច្រើនទៀត ប្រើ 300 ទៅ 360ក្រាម
ក្នុង1ហិកតាប្រើ 25ក្រាមលាយ
ជាមួយទឹក​ 25លីត្រ

ចំណាំ :

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័របាក់តេរី FORCOLOR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 17 =