ហ្វ័របាយ FORBUY 360 WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័របាយ ៣៦០ Forbuy 360 WP

ឈ្មោះទូទៅ(Common Name: Quinclorac
+ Bensulfuran

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) :​ ១០០ក្រាម (100g)

គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅក្នុងស្រែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការ កម្ចាត់ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅបែកក្បាល
ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ជន្ទុលភ្នំ និង ពពួកកក់ ។

Description

ស្រូវប្រាំង អាយុ 10ថ្ងៃ – 20ថ្ងៃ 50g លាយជាមួយទឹក 20L ឬ លាយជាមួយជី (អ៊ុយរេ) 5-6
កញ្ចប់ក្នុង 1ហិកតា
ស្រូវវស្សា អាយុ 1ខែ – 3ខែ 6-8កញ្ចប់ ក្នុង1​ហិកតាលាយជាមួយ

ជី (អ៊ុយរេ)

ចំណាំ៖

– ដីក្នុងស្រែត្រូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើផ្ទៃស្លឹក
– ត្រូវបញ្ចូលទឹកចូលទៅក្នុងស្រែក្រោយពេល
បាញ់ថ្នាំ១-២ថ្ងៃ
– ត្រូវរក្សាទឹកទុកក្នុងស្រែយ៉ាងហោចណាស់
៥-៧ថ្ងៃ ឬ យូរជាងនេះកាន់តែប្រសើរ ។
– សម្រាប់ការលាយជីបាច តម្រូវឲ្យប្រើជាមួយជី
អ៊ុយរេ ហើយច្របល់ឲ្យសព្វជាមួយនឹងថ្នាំ រួចទុក
រយៈពេល 2-3ម៉ោង ឬ 1យប់ ទើបយកទៅបាច

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័របាយ FORBUY 360 WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 16 =