ហ្វ័រសប្បាយ FORSABAY 240SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រសប្បាយ FORSABAY 240SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: Chlorfenapyr

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 500ml (៥០០មល)

– ជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ប្រភេទប៉ះផ្ទាល់ និង ជ្រាបចូលដែលធ្វើសកម្មភាពបំ
ផ្លាញលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និង ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សត្វល្អិត។
– វាមានសមត្ថភាពលឿន ក្នុងការបញ្ឈប់ការបំផ្លាញរបស់ពពួកដង្កូវនិងសត្វល្អិត
– សុវត្ថិភាពខ្ពស់លើពពួកសត្វមានប្រយោជន៍ និង ល្អសម្រាប់ IPM និង IRM ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កត្តាចង្រៃ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវ
កាត់ស្លឹក ទ្រីប និង ពីងពាងក្រហម
50-60មល ក្នុង
ធុងទឹក 25លីត្រ
ពោត សណ្តែក បន្លែ ដង្កូវខៀវ ដង្កូវចោះផ្លែ ដង្កូវយោល
ទោង ដង្កូវស៊ីត្រួយ ដង្កូវផែនទី រុយ ស
 50-60មល ក្នុង
ធុងទឹក 25លីត្រ

ចំណាំ :

– បាញ់អោយសព្វល្អ លើស្លឹក និង ដើមដំណាំ។
– ការប្រមូលផល ត្រូវធ្វើក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំ 7ថ្ងៃ កុំប្រមូលផលមុនថ្ងៃ
កំណត់ព្រោះនៅមានជាតិពុល ។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រសប្បាយ FORSABAY 240SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + four =