ហ្វ័រស្មីត FORSMITE 60 OD

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្មីត60 OD Forsmite60 OD

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l OD

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) :500 ml

ជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើសសំរាប់ដំណាំស្រូវ វាមានប្រតិកម្មដោយជ្រៀបតាមរយ:ស្លឹក និង ឬស។ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់កម្ចាត់ពពួកស្មៅស្លឹកតូច និង ស្លឹកធំ ដូចជា: ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្នោរ
ស្មៅស្រូវ កាជីបជន្ទល់ភ្នំ ត្រកួន និងពពួកកក់ដូចជា: កក់ជ្រុង កក់ភ្នែកក្តាម កក់ឆ័ត្រ ជាដើម។

 

 

Description

ឈ្មោះដំណាំ ស្រូវ
ប្រភេទស្មៅចង្រៃ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្នោរ ស្មៅស្រូវ កាជីប ជន្ទល់ភ្នំ ត្រកួន

និងពពួកកក់ដូចជា: កក់ជ្រុង កក់ភ្នែកក្តាម កក់ឆ័ត្រ….

កម្រិតប្រើ លាយថ្នាំចំនួន 80-100មល ជាមួយទឹក 25លីត្រ
ចំណាំ៖ -ការលាយថ្នាំអោយមានប្រសិទ្ធភាព យើងត្រូវចាក់ទឹកចូលពាក់កណ្តាលធុងជាមុនសិន មុននឹងពេលចាក់ថ្នាំចូល រួចចាក់ទឹកបំពេញ។

-វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលស្មៅនៅតូច និងកំពុងលូតលាស់។

-ប្រើតាមការណែនាំទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

 

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្មីត FORSMITE 60 OD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 13 =