ហ្វ័រស្មៅពោត FORCORN XTRA 550SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រខន Forcorn – Xtra 550SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Mesotrione+Atrazine

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation):ខាប់ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 1L

– ហ្វ័រស្មៅពោត ជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅប្រភេទជម្រើសនិងធ្វើប្រតិកម្មដោយការ
ជ្រាបចូលតាមរយៈផ្ទៃស្លឹក និង ស្រូបដោយប្រព័ន្ធឬសរបស់ស្មៅចង្រៃ។
– ហ្វ័រស្មៅពោត អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្ចាត់ស្មៅមុនដំណុះ(មុនពេលដាំ)
និងក្រោយពេលដាំ ហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ពពួកស្មៅ
ស្លឹកធំ ​ និង ស្លឹកស្រួចដូចជា ៖ ទន្ទ្រាំងខេត្រ  ត្រកួនភ្នំ ត្រកួនជ័រ ផ្ទីបន្លា
ប្រមោយដំរី ពពួកវល្លិ៍ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅជើងក្រាស និង
ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្មៅពោត FORCORN XTRA 550SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + seven =