ហ្វ័រហ្វៃអើ FORFIRE 108EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្វៃអើ  Forfire 108EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Haloxyfop-r-methyl ester

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) :1L , 100ml

 

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើស វាធ្វើប្រតិ្តកម្មដោយជ្រាបចូលតាមឬស  និង ស្លឹក។ ប្រើសំរាប់កម្ចាត់ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួចប្រចាំ​ឆ្នាំ ដែលដុះនៅក្នុងចំការដំណាំស្លឹកធំដូចជា: បន្លែ ម្រេច ដំឡូង ពពួកសណ្តែក​​​ កប្បាស​ ល្ង

កៅស៊ូ ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ថ្នាំជក់​ និង ដំណាំស្លឹកធំគ្រប់ប្រភេទ។​

Description

ដំណាំ ប្រើក្នុងធុង 25 លីត្រ ពេលវេលាប្រើប្រាស់
ពពួកសណ្តែក ល្ង ដំឡូង  ម្រេច បន្លែ
កៅស៊ូ កប្បាស ស្វាយ ស្វាយចន្ទី
ដំណាំហូបផ្លែ…..
ស្មៅសំបុកមាន់ ត្រែង
ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក ស្មៅជើងក្រាស់ ពោតសំឡី ស្មៅចិញ្ចៀន
ស្មៅបែកក្បាលមានកន្ទុយ
​-ប្រើ ៥០០ មល/ហិកតា   សំរាប់ស្មៅខ្ចី លាយថ្នាំ ៤០​មល ក្នុងធុងទឹក១៨លីត្រ
សំរាប់ដី ៨០០ម២-ប្រើ ១ លីត្រ/ហិកតាសំរាប់ស្មៅចាស់ៗ
លាយថ្នាំ ៨០​មល ក្នុងធុងទឹក១៨លីត្រ
សំរាប់ដី ៨០០ម២

ចំណាំ :

-​​ បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវប្រើថ្នាំនេះនៅក្នុងចំការដំណាំស្លឹកស្រួច
ដូចជា:  ពោត ស្រូវ…។
– ថ្នាំជ្រាបចូលលឿនតាមដើមនិងស្លឹកស្មៅ ដូច្នេះក្រោយពេលបាញ់២ម៉ោង ប្រសិនបើមាន
ភ្លៀងថ្នាំនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ពពួកសណ្តែក, ល្,ង ដំឡូង, ម្រេច, បន្លែ, កៅស៊ូ, ស្វាយ, កប្បាស, ស្វាយចន្,ទី ដំណាំហូបផ្លែ…..

ប្រភេទស្មៅ

ស្មៅសំបុកមាន់, ត្រែង, ស្មៅកន្ទុយកំប្រ៉ុក, ស្មៅជើងក្រាស់, ពោតសំឡី, ស្មៅចិញ្ចៀន, ស្មៅបែកក្បាលមានកន្ទុយ…

កម្រិតប្រើ

ប្រើ 500 មល/ហិកតា សំរាប់ស្មៅខ្ចី លាយថ្នាំ 40មល ក្នុងធុងទឹក25លីត្រ(សំរាប់ដី 800ម2)

ប្រើ 1 លីត្រ/ហិកតា សំរាប់ស្មៅចាស់ៗ លាយថ្នាំ 80មល ក្នុងធុងទឹក25លីត្រ (សំរាប់ដី 800ម2)

ចំណាំ៖

– បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវប្រើថ្នាំនេះនៅក្នុងចំការដំណាំស្លឹកស្រួច ដូចជា: ពោត ស្រូវ…
– ថ្នាំជ្រាបចូលលឿនតាមដើមនិងស្លឹកស្មៅ ដូច្នេះក្រោយពេលបាញ់២ម៉ោង ប្រសិនបើមានភ្លៀង ថ្នាំនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្វៃអើ FORFIRE 108EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + four =