ហ្វ័រហ្សូន-អិល អិច FORAXON-LX 600 SL

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): Foraxon-LX 600 SL

 ឈ្មោះទូទៅ (Common Name:2,4-D 600g/L SL

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)

បរិមាណ (Volume) :​450 ml

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើសអាចកម្ចាត់ស្មៅបានច្រើនប្រភេទ
ដូចជា ក្រវាញជ្រូក ពពួកកក់ ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ។

Description

ឈ្មោះដំណាំ ស្រូវ  ពោត
ប្រភេទស្មៅចង្រៃ ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
កម្រិតប្រើ -ប្រើ1-1.3L/ហត (លាយថ្នាំ80ml-100ml/ធុងទឹក25L)

-ប្រើ 1L/ហត (លាយថ្នាំ80ml/ធុងទឹក25L)

ចំណាំ៖ -បាញ់ថ្នាំពេលស្មៅលូតលាស់ខ្លាំងមុនពេលចេញផ្កា។
– មិនត្រូវប្រើលើសកំរិតក្នុងចំការពោត​ និង ស្រូវ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្សូន-អិល អិច FORAXON-LX 600 SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − one =